Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a kaloriaatlasz.hu milyen információkat tart nyilván a weboldalt felkereső személyekről (a továbbiakban: Felhasználók), és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését a kaloriaatlasz.hu rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Felhasználó a kaloriaatlasz.hu használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

Jelenleg semmilyen adatkezelés nem történik. Amennyiben a későbbiekben mégis történne, az csak a felhasználó önkéntes és előzetes hozzájárulásával fog végbemenni.

3. Adatok megtekintése, módosítása, törlése

Jelenleg semmilyen adatkezelés nem történik. Amennyiben mégis történne, akkor a 4. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti azok megtekintését, módosítását vagy törlését.

4. Az adatkezelő adatai

Fogd Józsefné e.v.

Tevékenység: A kalóriaatlasz.hu weboldal üzemeltetése.

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 42.
Nyilvántartási szám: 57462725
Adószám: 59431060-1-41
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11773047-00740665-00000000

E-mail cím: info@kaloriaatlasz.hu

5. Az adatfeldolgozó adatai

3 in 1 Hosting Bt.

Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Weboldal: megacp.com

6. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a 3 in 1 Hosting Bt. (adatait lásd 6. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. Az adatok továbbítása

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

8. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott e-mailcímen keresztűl a személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor lekérheti azokat, ill. kérheti azok módosítását és törlését.

A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

2022. szeptember 07.

Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.